Srpen 2016

O předmětu histologie a embryologie - díl třetí

31. srpna 2016 v 14:12 | Medička Jozefína |  Histologie
Třetí díl o histologii a embryologii je po delší pauze tady a zabývá se zkouškou a literaturou pro přípravu na ni. Zkoušku z histologie budete skládat během letního zkouškového období společně s anatomií. Pokud budete mít splněné všechny zápočty, budete si moci zkouškové období naplánovat tak, abyste se stihli připravit na obě zkoušky. A bude záležet na vás, na kterou z nich půjdete jako první. Rozhodovala jsem se hlavně podle toho, z jakého předmětu se mi zdají informace takové "nejčerstvější", abych alespoň nějak zúročila předchozí učení na zápočtové testy.


O předmětu histologie a embryologie - díl druhý

9. srpna 2016 v 17:32 | Medička Jozefína |  Histologie

Druhý díl o histologii a embryologii se bude věnovat zápočtu, třetí díl potom zkoušce a studijním materiálům.
Podmínky pro získání zápočtů se u každého asistenta liší, vzhledem k tomu, že každý z nich zápočtové testy sestavuje samostatně a záleží pouze na něm, jakou stanoví obtížnost. Různí se i zařazení teoretických otázek nebo způsob hodnocení. Říká se, že mnohdy u některých asistentů bývá náročnější získat zápočet než posléze projít zkouškou. Pan doktor Mr. se do indexů na zápočtovém semináři podepisuje hned po zdolání písemných testů jen několika málo studentům, většině nabídne opravný termín na ústní přezkoušení. Po zdárném zdolání prvního kroku, můžete směle vykročit ke zkoušce, kterou skládáte v letním zkouškovém období.

Schémata zapojení hlavového parasympatiku

1. srpna 2016 v 10:02 | Medička Jozefína |  Anatomie
Hlavový parasympatikus je na hradecké fakultě samostatnou otázkou ke zkoušce z anatomie, proto jsem se rozhodla přetvořit moje ručně nakreslená schémata do elektronické podoby. Doufám, že vám poslouží. Doporučuji si k nim otevřít učebnici nebo skripta, abyste před sebou měli teorii a mohli ji porovnat s nákresem.
Kliknutím na obrázek zobrazíte plné rozlišení.

Vysvětlivky:
Čtvereček = jádro, tedy nahromadění těl neuronů, patří do centrální nervové soustavy
Plně vybarevené kolečko = znázornění těla neuronu uloženého v příslušném jádře nebo gangliu
Linka = axon neuronu
Vidlice = synapse, tedy přepojení na další neuron nebo na cílovou strukturu
Ovál = ganglion, tedy nahromadění těl neuronů, patří do periferní nervové soustavy

1. Obecné schéma zapojení ganglia hlavového parasympatiku.

Přízvisko hlavový souvisí s tím, že se jedná o parasympatická ganglia hlavových nervů. V těchto gangliích, narozdíl od těch senzitivních, dochází k přepojení myelinizovaného nervového vlákna pregangliového neuronu z parasympatického jádra hlavového nervu na neuron postgangliový nemyelinizovaný, který dále pokračuje buď samostatně nebo s využitím větvení jiného nervu k cílové struktuře. Kromě této tzv. radix parasympathica vstupují do ganglia bez přepojení další nervová vlákna, a to periferní vlákno pseudounipolárního neuronu senzitivního ganglia (radix sensitiva) a axon postgangliového neuronu sympatikového ganglia (radix sympathica). Z ganglia tedy potom ve formě příslušných smíšených nervů odstupují všechny tři typy vláken.

2. Zapojení ganglion ciliare

Design: